Wonen in de praktijk Verdieping: Verdiepingsopleiding voor de Financieel adviseur

De behoefte  

Je wilt graag de opleiding volgen tot Financieel Adviseur. Je bent een nieuwe medewerker binnen de bank of je bent al wat meer ervaren in je huidige rol als adviseur. Door de modulaire opzet van deze nieuwe modules  zijn deze geschikt voor zowel de ervaren, als de nieuwe medewerker.

De opzet

De nieuwe modules zijn:

 • Praktijkdagen Wonen Basis (PPB098BL182)
 • Praktijkdagen Wonen Verdieping (PPB099BL182)

Deze nieuwe modules  bestaan uit 3 klassikale contactdagen. Voorafgaand aan de start van deze modules dien je de bijhorende kennismodules (e-Learnings)  te volgen.  Ben je startend in de rol van Financieel adviseur B dan volg je, nadat je de module Praktijkdagen Wonen Basis hebt gevolgd, aansluitend de module Praktijkdagen Wonen Verdieping.

De volledige route leidt tot de kwalificaties horende bij de rol van Financieel Adviseur B.

Doelstelling Praktijkdagen Wonen Verdieping: 

In deze opleiding wordt de vertaalslag gemaakt van de kennis opgedaan in de Kennismodule Wonen Verdieping (PPB095BL18), naar de praktische toepassing die nodig is om een klant op het gebied van Wonen met complexere adviesgesprekken goed te kunnen adviseren. Dat wil zeggen; alle gesprekken behalve het Startersgesprek. Deze module is geschikt voor elke adviseur die adviseert op het gebied van Wonen. Tevens is de kennismodule Wonen in de Praktijk Basis (PPB093BL182) en de Module Praktijkdagen Wonen Basis (PPB098BL182) succesvol afgrond.

Na afloop van deze module:

 • Ben je in staat alle klanttypes adviseren in een oriëntatiegesprek met behulp van het RHD
 • Ben je in staat de klant te adviseren over starters- en koopoplossingen
 • Kun je de klant informeren over de thema’s Duurzaamheid en Langer zelfstandig wonen en ben je in staat de financiële oplossingen toe te passen (inclustief OverwaardePlan)
 • Kan je een generatiehypotheek adviseren
 • Ben je in staat een goed Ophoger-, Oversluit- en Doorstroomgesprek te voeren met bijbehorende gespreksstructuur, systeemkennis en bijbehorende norm- en regelgeving
 • Ben je in staat om de meest voorkomende situaties en vragen af te handelen binnen Wonen.
 • Ben je instaat een goed gesprek te voeren met een ondernemer in Privé
 • Ben je in staat te adviseren bij Relatie beëindiging

Inhoud Praktijkdagen Wonen Verdieping

De Module Wonen Verdieping is de aansluitende Prakijkmodule op de kennismodule PPB095BL181.

Om tijdens de advisering de theoretische kaders in praktijk te brengen, gaan we in deze praktijkmodule verder in op de toepasbaarheid en de vaardigheden die nodig zijn tijdens het complexere (advies)gesprek met de klant.

Deze module is praktisch ingestoken met voorbereidingsopdrachten, tussentijdse opdrachten, passende casuïstiek en veel praktijkgerichte opdrachten in een klassikale omgeving. Intervisie en leren van elkaar zijn in grote mate aanwezig tijdens deze dagen.

De onderwerpen die tijdens deze praktijkdagen aan bod komen zijn:

 • Dag 1: Algemeen en klanttype Ophoger, Oversluiter en Doorstromer
 • Dag 2: Ondernemer in Prive / Relatiebeeindiging
 • Dag 3: Situaties tijdens de looptijd / Senioren propositie en Energiebesparende Maatregelen

Doelgroep Praktijkdagen Wonen Verdieping

In deze opleiding wordt alle Rabobank specifieke kennis aangeboden die nodig is om een klant op het gebied van (complexere advisering ) Wonen goed te kunnen adviseren. Deze module is geschikt voor elke adviseur die ( complexer) adviseert op het gebied van Wonen.

Nadere specificaties:

 • Duur: 3 klassikale contactdagen
 • SBU: 32 uur
 • Bijhorende kennismodule (PPB095BL182) dient voltooid te zijn.
 • Voorbereidende opdracht dient afgerond en ingediend te zijn
 • WFT Hypothecair Advies verplicht
 • Inschrijvingen via  HR Learning Leerportaal Rabobank o.v.v de cursuscode PPB099BL182 ( Verdieping)

Vervolg op Praktijkdagen Wonen Verdieping

Indien je je huidige rol verder wil uitbreiden kun je de volgende uitbreidingsmodules via Match and More Opleidingen aanvragen.

Voor meer informatie over de inhoud en /of uitbreidingsmogelijkheden, planning en kosten, neem dan contact met ons op via 073 684 70 00 of via leren@matchandmoreopleidingen.nl. We helpen u graag.

Informatieaanvraag