085-3030034
Ambassadeurs van de Human Touch

Filosofie

Als ambassadeurs van de human touch maken wij ons sterk om de balans te herstellen in een wereld die (zowel zakelijk als privé) sterker beheerst wordt door rationaliteit, technologie en analyses.

Daarbij geloven wij onvoorwaardelijk in de constructieve kracht van creativiteit om het leven van mensen zinvoller te maken en onze wereld op een sociale, duurzame manier te verbeteren.

Onze aanpak
Bij ons draait dan ook alles om het stimuleren van creatief denken. Dit doen we vooral door mensen te inspireren, te fascineren en te verwonderen. Door nieuwe inzichten te geven, alternatieven aan te reiken en relevante kennis over te dragen.

Daarnaast vinden wij het versterken en borgen van intrinsieke motivatie cruciaal. Daarom besteden wij veel tijd en aandacht aan het faciliteren van autonomie, meesterschap en zingeving.

Verder ontwikkelen wij door te ont-wikkelen. We zijn ervan overtuigd dat zaken simpel maken en simpel houden de beste basis vormt voor vooruitgang. Moderne technologie speelt hierbij een ondersteunende rol, met name ter bevordering van snelheid, efficiency en gemak.

Met deze aanpak streven we ernaar iedereen aan te zetten het beste uit zichzelf en anderen te halen.

Co-creatie en vooruitgang

DNA

Co-creatie en zichtbare vooruitgang boeken staan bij ons centraal. Persoonlijk contact en het opbouwen van relaties zijn key. Plezier in het werk is belangrijk binnen een informeel-zakelijke sfeer.

Denken en doen gaan hand in hand. Flexibiliteit en vrijheid van handelen worden gestimuleerd. Openheid en integriteit zijn bij ons vanzelfsprekend. We zijn trots op wat we doen en voor alles willen we bekend staan om onze positieve kijk op de toekomst. Daarom nodigen we iedereen die zich aangesproken voelt door onze filosofie uit om zich hierbij aan te sluiten.

Betrokken, oprecht en met passie

Onze aanpak

We verlangen van onszelf en onze dienstverlening dat wij morgen meer bieden dan vandaag. Openheid en integriteit zijn vanzelfsprekend. Plezier in het werk is belangrijk.

De Match and More Opleidingen-‘familie’ is energiek, leergierig, enthousiast, betrokken, trots, gedreven, loyaal en gewend om de mouwen op te stropen. Onze kernwaarden zijn dan ook niet voor niets: betrokkenheid, oprechtheid, meesterschap en passie.

Betrokkenheid
De rol van onze trainers verschuift steeds meer van een docerende rol naar de rol van procesbegeleider. Mensen zijn immers geen consumenten van andermans persoonlijk vermogen, maar verwezenlijken dit zelf. Hiermee neemt de sturing van de trainer af en zal de zelfsturing van de deelnemers toenemen.

Oprechtheid
Wij bieden de meest passende interventies aan vanuit oprechte belangstelling voor en behoefte van de individuele deelnemer. Het creëren van toevoegde waarde voor het individu en zijn directe omgeving prevaleert hierbij boven een winstoogmerk, met als randvoorwaarde dat de continuïteit van Match and More Opleidingen niet in het geding komt.

Meesterschap
Wij bieden passende ontwikkeltrajecten aan die getuigen van professionaliteit, innovatie en creativiteit. Wij verlangen van onszelf, onze dienstverlening en eventueel onze samenwerkingspartner dat wij morgen meer kunnen bieden dan vandaag.

Passie
De liefde voor de ontwikkeling van de mens en hier een wezenlijke bijdrage in kunnen leveren, staat bij ons centraal. Wij verwachten dat iedereen die vanuit Match and More Opleidingen betrokken is bij het ontwikkeltraject zijn rol overtuigend professioneel en met respect naar de opdrachtgever, de deelnemer en naar elkaar toe uitoefent.

Wilt u meer weten over Match and More Opleidingen of over wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact met ons op voor een kennismaking.