085-3030034
Onze visie

Werkwijze

De traditionele scheiding tussen leren en werken heeft definitief plaatsgemaakt voor een ontwikkelingsproces waarin leren en werken juist hand in hand gaan. Tegelijkertijd zien we dat de werkrelatie tussen de professional en zijn werkgever aan het veranderen is. Om mensen te inspireren en stimuleren het beste uit zichzelf te halen, is een flexibele invulling van leren en ontwikkelen van groot belang.

Ondernemerschap
Daarbij hechten we veel waarde aan ondernemerschap. We stimuleren elke professional dan ook om de verantwoordelijkheid over zijn eigen ontwikkelproces te nemen. Door daarvoor passende trajecten aan te bieden, creëren we samen nieuwe mogelijkheden.

Leren en werken hand in hand
Leren en werken zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. De professional beschouwt zijn werkrelatie immers als een middel om zijn kennis, vaardigheden en talenten – zijn persoonlijk vermogen – te kunnen ontwikkelen. Wij ondersteunen hem door aan te sluiten bij ervaring en werkpraktijk.

Lerende organisatie
Daarom ontwikkelen we leertrajecten vaak in samenwerking met de opdrachtgever en de deelnemer zelf. We ontzorgen de leidinggevende door ondersteuning te bieden en werken samen door tools aan te reiken om het geleerde in de praktijk te borgen. Zo wordt leren een continu proces en ontstaat een lerende organisatie.

Op deze manier volgt iedere deelnemer zijn eigen leer- en ontwikkeltraject: waar en wanneer hij wil, mét maximale ondersteuning van anderen.

Wilt u meer weten over onze Visie op Leren en Ontwikkelen?
Neem contact met ons op voor een kennismaking.