085-3030034

PE Schuldhulpverlener | PE SHV

Overzicht

Header bovenwettelijk

Overzicht PE SHV

  • Titel
Algemeen

PE SHV 1, 2 en 3 Schuldhulpverlener en Budgetcoach

Over PE SHV

Ben je in het bezit van de Schuldhulpverlenercertificaten SHV I, II en/of III, dan dien je ieder kalenderjaar permanente educatie te volgen. Je dient jaarlijks twee PE SHV programma’s te volgen - één op het gebied van Kennis (6 uur) en één op het gebied van Vaardigheden (6 uur) - om de verplichte 12 PE SHV punten te behalen. Eén PE-punt staat gelijk aan 1 uur zuivere scholing.

Het onderhouden van je vakbekwaamheid is belangrijk: sommige regels en/of wet- en regelgevingen veranderen en dan is het zaak, mede in het belang van de cliënten, dat de schuldhulpverlener zo veel mogelijk op de hoogte is van deze wijzigingen.
KIWA werkt met Permanente Educatiepunten (PE-punten) voor zowel budgetcoaches (SHV 3) als schuldhulpverleners (SHV 1 & 2).

Het persoonscertificaat schuldhulpverlener en het persoonscertificaat budgetcoach kennen een geldigheidsduur van 5 jaar. Na vijf jaar moet opnieuw examen gedaan worden.

  • In het jaar dat het certificaat wordt afgegeven, hoeft men geen PE-punten te behalen.
  • In de drie kalenderjaren daaropvolgend dient men per jaar 12 PE-punten te behalen.
  • In het jaar van hercertificering hoeft men geen PE-punten te behalen. Minimaal drie maanden voor de einde geldigheidsdatum van het persoonscertificaat dient men al de schriftelijke examens (niet het assessmemt) opnieuw af te leggen.


PE Schuldhulpverlening: keuzevrijheid
Lindenhaeghe biedt verschillende PE-trainingen voor budgetcoaches en schuldhulpverleners. Budgetcoaches en schuldhulpverleners kunnen dezelfde PE-trainingen volgen.
Let bij het kiezen van jouw PE-trainingen wel op de verdeling kennis/vaardigheden.

PE SHV - Vtlb 2019
Bij het berekenen van de afloscapaciteit speelt het Vtlb (vrij te laten bedrag) een cruciale rol. Het Vltb wordt zowel in het minnelijk als in het wettelijk traject toegepast. In de PE SHV Vtlb wordt het recente Vtlb-rapport en specifiek de wijzigingen, uitgebreid behandeld en toegelicht. Dit gebeurt aan de hand van diverse interactieve cases.
De PE SHV Vtlb 2019 is een kennismodule.

PE SHV – Effectief Beïnvloeden
Zou jij op een bewuste en vooral respectvolle manier je invloed willen vergroten? Met de PE SHV Effectief Beïnvloeden word je bijgebracht hoe je dit bereikt zonder anderen te passeren en zonder terug te vallen op een bepaalde machtspositie.
De PE SHV Effectief Beïnvloeden is een vaardigheidsmodule.

PE SHV – Schuldhulp aan jongeren
Jongeren en geld: daar kleven risico’s aan. Zeker in een tijd waarin ‘plastic’ geld niet langer aanvoelt als écht geld en de stap van een abonnement voor een mobieltje naar grote(re) lening snel is gezet. Deze module gaat in op de schuldproblematiek binnen deze specifieke, kwetsbare groep.
De PE SHV Schuldhulp aan jongeren is een kennis- en een vaardigheidsmodule.

Hercertificering SHV
Minimaal drie maanden voor het einde van de geldigheidsdatum van je persoonscertificaat (SHV 1, 2 en 3), dien je de schriftelijke examens opnieuw af te leggen.
Schrijf je hier in voor de schriftelijke examens (MC en Cases)
.

De beste trainers
De beste trainers