085-3030034

Inspiratiesessie Vakgericht, Persoonlijke vaardigheden en Future Skills

Inspiratiesessie

Het doel van de inspiratiesessie is informeren en inspireren. We moedigen een Leven Lang leren aan, omdat we ervan overtuigd zijn dat je jezelf moet blijven ontwikkelen om wendbaar te kunnen blijven. Bovendien biedt het zelfvertrouwen en een richting.

Hiermee sluiten we naadloos aan op de Visie op Leren van Rabobank zelf (zie onderstaand kader). Vooral het derde genoemde punt in te spelen op veranderingen lichten we er wat deze sessie betreft uit. Het doel is dan ook informatie geven en vooral ook de medewerker inspireren zélf verantwoordelijk te zijn voor de eigen ontwikkeling en dus zélf actie te nemen voor wat betreft de persoonlijke behoefte!


Leven Lang Leren bij Rabobank
Rabobank ziet het als een onderdeel van goed werkgeverschap om medewerkers de gelegenheid te geven
zich continu te ontwikkelen. Investeren in eigen inzetbaarheid is niet vrijblijvend, maar noodzakelijk!
In de Visie op Leren van de Rabobank (welke geformuleerd is vanuit medewerkersperspectief) is dan ook
vastgelegd:
• Ik wil mijn vak goed (blijven) vervullen, steeds beter worden in wat ik doe, omdat ik dat belangrijk
vind en omdat onze klanten dat verdienen (vakmanschap).
• Ik wil mijzelf blijven ontwikkelen. Daar krijg ik energie van (vitaliteit).
• Ik zie mijn omgeving steeds sneller veranderen. Daarom wil ik wendbaar zijn en blijven. Om bij te
blijven binnen de bank, maar ook voor een sterke positie op de externe arbeidsmarkt
(verandervermogen).
Vakmanschap betekent dat kennis, kunde en vaardigheden (competenties) altijd up-to-date zijn.
(Bron: www.tweedekamer.n

Een leven lang leren zal de komende tijd alleen nog maar belangrijker worden (Volksgezondheid Toekomst Verkenning, 2018), door veranderingen om ons heen.

De veranderingen in de arbeidsmarkt kunnen gezien worden als een bedreiging. Maar, als je je hierop voorbereidt en zorgt dat je beschikt over de juiste skills set, biedt dit juist enorme kansen: volgens onderzoek van Springest en NIDAP (2018) zijn soft skills duurzamer dan vakkundige kennis en zijn soft skills beter bestand tegen verandering. Voor organisaties is duurzame inzetbaarheid één van de hoofdredenen om te investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Een sterke roep om soft skills dus! Door soft skills te ontwikkelen heb je banen voor het uitkiezen, ben je duurzamer inzetbaar én bestand tegen de veranderingen.

Maar waar hebben we het precies over en welke vaardigheden zijn dan heel concreet de vaardigheden van de toekomst? We komen graag op locatie langs om op inspirerende en interactieve wijze een sessie te verzorgen op dit gebied. We vertellen over het belang van soft skills, maar maken heel concreet de koppeling naar wat dat betekent voor een (financieel) professional. We bieden deze avond dus een breed inzicht in opleidingen gericht op functie maar ook op Persoonlijke ontwikkeling en Future Skills.

In deze sessie gaan onze trainers als duo in gesprek om het persoonlijk belang van soft skills te benadrukken en dit te koppelen naar de praktijk van de (financieel) professional.

Inhoud

Deze sessie gaat in op de ontwikkelingen in de markt. De robotisering en de behoefte aan soft skills in de toekomst. Vragen die op interactieve wijze worden beantwoord zijn:

  • Welke trends in de markt zien we?
  • Wat zijn dan precies de vaardigheden van de toekomst?
  • Waarom zijn deze zo belangrijk voor mij?
  • Wat heb ik eraan om dit te leren? / Wat levert het op voor mij?
  • Wat is het belang van een Leven Lang Leren?
  • Hoe werkt dit in de praktijk? (voorbeelden, persoonlijk verhaal)

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit álle medewerkers van de Rabobank en kan op gewenste locatie bijvoorbeeld als ontbijt of lunchsessie worden aangeboden. Het maximum aantal deelnemers is 80.

Onze trainers

Onze trainers zijn ervaren specialisten met passie voor hun vak. Ze hebben jarenlange ervaring in het trainen en coachen op het gebied van kennis, vaardigheden en houding en gedrag. Daarbij hebben zij een achtergrond in dan wel een hoge affiniteit met de financieel/zakelijke dienstverlening.

Investering

Deze sessie wordt kosteloos aangeboden door Match and more Opleidingen.

Tenslotte

Interesse? Neem gerust contact met ons op, via 085-3030034 of via leren@matchandmoreopleidingen.nl