085-3030034
Algemeen

Aangescherpte richtlijnen Examens

Je hebt ongetwijfeld de berichtgeving gevolgd de laatste tijd i.v.m. het Coronavirus. Op basis van de laatste nieuwsberichten is besloten om langzaam aan weer te starten met de afname van examens.

Locaties gaan open op 50% capaciteit. Dat wil zeggen dat reeds geplande examens mogelijk verschoven moeten worden om aan die capaciteitseis te kunnen voldoen.

De examenkandidaat en de medewerkers van de toetslocatie zijn verplicht om:

 • Te allen tijde anderhalve meter afstand tussen de kandidaten te borgen. In de praktijk zal dit veelal betekenen dat de huidige capaciteit (examenplekken) op elke toetslocatie zal worden aangepast zodat wordt voldaan aan deze eis.
 • Deze anderhalve meter afstand tussen examenkandidaten eveneens te garanderen bij in- en uitloop door middel van het realiseren van een duidelijk aangegeven looppad.
 • De kandidaten erop te attenderen om anderhalve meter afstand te houden door middel van een deurbeleid dat bij binnenkomst en in de ruimtes aan kandidaten op A4-formaat wordt gecommuniceerd.
 • Om te allen tijde, ook in onvoorziene omstandigheden, gepaste afstand te houden van de examenkandidaten.
 • Fysiek (direct of indirect) contact te voorkomen. Dit betekent dat er maatregelen moeten worden genomen ten aanzien van het uitwisselen van (legitimatie)documenten zoals het dragen van handschoenen en/of andere maatregelen.
 • Na ieder examen de toetsplek (toetsenbord, scherm, muis, rekenmachine, bureau, armleuningen e.a.) en de kluissleutel of het codescherm van de kluis te reinigen.
 • Na ieder examen oppervlaktes/materialen van algemeen gebruik te reinigen (bijvoorbeeld deurklinken).
 • Bij het uitlenen van hulpmiddelen deze na afloop te reinigen dan wel handschoenen uit te reiken aan kandidaten tijdens het gebruik hiervan indien reinigen niet mogelijk is.
 • Te allen tijde handzeep en/of desinfecterende middelen aan de kandidaten ter beschikking te stellen op de locatie.
 • Na gebruik van de toetsruimte, de toetsruimte in zijn geheel te reinigen.
 • Legitimatiebewijzen worden visueel gecontroleerd en niet aangenomen.
 • Toezichthouders die ziekteverschijnselen vertonen mogen niet aanwezig zijn op een toetslocatie.
 • Kandidaten die ziekteverschijnselen vertonen wordt de toegang ontzegd.
 • Handen wassen voor examen-afname verplicht.