Collectieve Ambitie

Collectieve Ambitie

Zoals wij beschrijven in onze visie,  zijn wij als HRD-consultants gespecialiseerd in het helpen transformeren van het bedrijfsleven naar levende bedrijven. Daarbij ligt de focus op het adviseren, coachen, trainen, opleiden en begeleiden van professionals, zodat zij zichzelf en/of hun team optimaal kunnen ontwikkelen op het gebied van Human Touch. Dat klinkt mooi en persoonlijk. Maar wat betekent het precies? Hoe gaat dat concreet in zijn werk?
Ten eerste zijn we ervan overtuigd dat de mensen een organisatie maken. Met de juiste mensen, de juiste krachten, kan je veel bereiken. Deze kracht is te zoeken in de mens zelf en komt naar voren als de omgevingsfactoren meewerken; vertrouwen, veiligheid, een duidelijk kader etc. maar ook interne factoren moeten meewerken, bijvoorbeeld de intrinsieke motivatie van de persoon zelf.
Dit is de motivatie om lid te zijn van een bepaalde organisatie, of een bepaald team. Uit alle organisaties kiest deze persoon namelijk om tijd door te brengen in deze organisatie of in dit team. Dat is een beslissing die meer of minder bewust is gemaakt, toch blijft diegene in dit team. Wat is dat dan?

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag benoemen we eerst de definitie van een team: Een team kan gedefinieerd worden als een kleine groep mensen die samen in staat zijn een taak te volbrengen die geen van hen in zijn eentje zou kunnen volbrengen. Die kleine groep mensen, dat zijn stuk voor stuk personen met hun eigen motivatie.

Om achter de motivatie te komen, kunnen de volgende vragen worden gesteld:
Waarom ben je lid van dit team? Wat verbindt jou met dit team? Wat is jouw unieke bijdrage aan dit team?
Door antwoord te geven op deze vragen kom je al dichterbij jouw eigen intrinsieke motivatie.
Wat is de gezamenlijke uitdaging? Waarom is dit team in staat om deze uitdaging aan te gaan?

Door het beantwoorden van deze vragen kom je langzaam bij de reden waarom dit team een team is. Waarom de leden van een team bereid zijn om hier tijd in de steken.
Dat is collectieve ambitie!
Collectieve ambitie is opgebouwd uit:

  • Missie (Waarom bestaan we? )
  • Principes (Waarvoor bestaan we? )
  • Kernkwaliteiten (Waarin zijn we extreem goed?)
  • Ambitieus lange termijn doel (Waar willen we op lange termijn staan?)

Dit vormt samen de gedeelde intrinsieke motivatie. Prachtig vinden wij dat! Als je lid bent van een team en je hebt de antwoorden op bovenstaande vragen dan ben je je waarschijnlijk bewust van de betekenis van jouw team. Hier houden wij op onze beurt rekening mee in onze trainingen en in onze maatwerktrajecten. We kunnen je team  helpen om op zoek te gaan naar deze gedeelde waarden.

Als HRD specialist gaan we graag met je in gesprek om te inventariseren waar wij de individuen die samen het team vormen, kunnen ondersteunen of richting kunnen geven aan hun collectieve ambitie. Door de collectieve ambitie van een team samen te beschrijven en er op te sturen is het resultaat echt veel meer dan de som der delen.
Voor meer informatie en/of een vrijblijvend advies over de mogelijkheden voor uw team, nodigen wij je van harte uit om contact met ons op te nemen via leren@matchandmoreopleidingen.nl of via telefoonnummer 073-684 70 00. We helpen je graag.

Tot slot willen we nog een kleine stap verder gaan om het belang van collectieve ambitie en sterke teams onder de aandacht te brengen:
Dr. Jef van den Hout heeft onderzoek gedaan naar teams en onder andere de collectieve ambitie. Hij kwam tot de conclusie dat als alles klopt; de juiste mensen, op de juiste plek, op het juiste moment, er harmonieuze energie ontstaat: ook wel FLOW genoemd. Collectieve ambitie is hier een belangrijk onderdeel van. FLOW is het moment dat het resultaat van de groep meer is dan de som der delen. Je vergeet de tijd, je vergeet de omgeving en je gaat volledig op in je taak. Dit is die kracht.

Bron: www.flowconcepts.nl; Dr. Jef van den Hout